Agnieszka Gajewska – „Stanisław Lem. Wypędzony z wysokiego zamku” – spotkanie

Dnia 13.12.2021 w poniedziałek o godz. 18:00 odbędzie się spotkanie w ramach organizowanego przez nas wspólnie ze Stowarzyszeniem Antropologów Kultury „Etnosfera”, wydarzenia pod nazwą „Rocznik 2021″.

Spotkanie z prof. Agnieszką Gajewską wokół książki „Stanisław Lem. Wypędzony z Wysokiego Zamku”
Prowadzenie: Lucyna Marzec

619e0c8148098_stanislaw_lem_wypedzony_z_wysokiego_zamku_6176aa46ac316

prof. Agnieszka Gajewska – pracuje w Instytucie Filologii Polskiej UAM w Poznaniu, literaturoznawczyni. Redaktorka naukowa antologii przekładów Teorie wywrotowe. Przez jedną kadencję kierowała podyplomowymi gender studies na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jest sekretarzem naukowym Interdyscyplinarnego Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości UAM.

Lucyna Marzec – badaczka literatury, intymistyki (Life Writing), redaktorka naczelna „Czasu Kultury” i – od czasu do czasu – animatorka lokalnych działań artystycznych i społecznych. Aktualnie przygotowuje rozprawę habilitacyjną o archiwum, życiu i twórczości Kazimiery Iłłakowiczówny. W 2018 roku kuratorowała wystawę „”. Należy do Bez kompromisów! Julia Woykowska w dziewiętnastowiecznym Poznaniu i Rady Naukowej Centrum Badań nad Płcią i Tożsamością Kulturową UAM. W 2020 założyła AMU Life Writing Working Group.

plakat Rocznik 1921

Wydarzenie współfinansowane ze środków Urzędu Miasta Poznania