Czytnik: Bronka Nowicka

SPOTKANIE Z BRONKĄ NOWICKĄ

27 czerwca 2017 | 20.30 | Trzecia Scena | Teatr Nowy (ul. Dąbrowskiego 5, Poznań)

„44 zdyscyplinowane językowo, ostre jak cięcie noża, niezwykle obrazowe prozy poetyckie tworzą równie intrygującą całość, zdyscyplinowaną kompozycję. Jest w niej groteska i wizyjne obrazy, jest całkiem dosłowna przemoc i rodzinna psychomachia, jest wyrazistość, niemal dotykalność wykreowanego przez autorkę dziecięcego uniwersum. Nie ma za to ładności ani choćby cienia sentymentalizmu, to książka, która po lekturze bardzo długo z nami zostaje”. (Tomasz Fiałkowski)

Bohaterką drugiego czerwcowego CZYTNIKA będzie Bronka Nowicka, laureatka Literackiej Nagrody “Nike” (2016) za książkę NAKARMIĆ KAMIEŃ, której fragmenty przeczytają: Karolina Głąb, Maria Rybarczyk, Zbigniew Grochal.

Prowadzenie spotkania: Michał Pabian
Skład Kulturalny jak zwykle zaopatrzy spotkanie w książki.

Ceny biletów: 5 PLN (dostępne w kasie Teatru Nowego i w sprzedaży on-line)
czytnik_bronka

CZYTNIK pod tym hasłem w Teatrze Nowym w Poznaniu odbywają się spotkania z literaturą powieścią, opowiadaniem, dramatem, reportażem, poezją jej twórcami, znawcami i wielbicielami, uzupełnione wybornymi aktorskimi interpretacjami najgłośniejszych tekstów ostatnich lat.