Drzewo świata – warsztaty dla dzieci w SK na Marcinie

Bajka o drzewie

Drzewo świata
WARSZTATY DLA DZIECI
27.06.2015 (SOBOTA)

Co to jest DRZEWO? Czemu ma pień? Dlaczego jego liście są zielone (a czasem nie)? Po co drzewu kora? O czym śni? I jakie wiatry szumią w jego gałęziach? Jeśli chcecie poznać odpowiedzi na te pytania – zapraszamy na nasze warsztaty! Razem wybierzemy się w magiczną podróż do Zaczarowanego Lasu, zakorzenimy się w opowieściach i wyczarujemy nowe, pełne kolorów drzewa.
Zapraszamy!

Skład Kulturalny (Galeria MM, ul. Św. Marcin 24, Poznań)
sobota, 27 czerwca 2015
godzina 10:30 – dzieci w wieku 2-4/5 lat
godzina 12:00 – dzieci od 5 lat

Koszt warsztatów: 10 zł
Ilość miejsc ograniczona!
Prosimy o wcześniejsze zapisy:
/podając imię dziecka, jego wiek oraz kontaktowy numer telefonu/
nr tel. +48 500 683 092,
e-mail: skladkulturalny@gmail.com
lub osobiście w Składzie Kulturalnym

Prowadzenie: Klaudyna Bronowska

Informacje dla rodziców – cele warsztatów:
- wzbogacenie wiedzy,
- pochwała pozytywnych wartości i emocji,
- kształtowanie postawy twórczej przez samodzielną pracę,
- rozwijanie umiejętności pracy w zespole,
- zachęta do kreatywnej zabawy.

Adres:
Skład Kulturalny
Galeria MM, ul. Św. Marcin 24, Poznań