Hollywood.pl – zdjęcia

Zdjęcia ze spotkania z autorką albumu Hollywood.pl, które odbyło się w Kinie Muza 8 XII 2013.