Poetyckie Słowobranie. Otwarte Księgarnie

21.06.17 środa, g.18, POETYCKIE SŁOWOBRANIE. Poznańscy Poeci: EMILIA WAŚNIOWSKA i JÓZEF RATAJCZAK.
Podczas spotkania przybliżymy Państwu z radością twórczość wyjątkowych poetki i poety.
Będziemy czytać i wspominać ludzi wyjątkowych związanych z Poznaniem.

EMILIA WAŚNIOWSKA. W 1977 filologię polską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Swoją lirykę publikowała początkowo m.in. na łamach Tygodnika Powszechnego, Tygodnika Kulturalnego i Życia Literackiego. Zadebiutowała arkuszem poetyckim Przychylić ziemi. Pracowała w poznańskim Pałacu Kultury (obecnie Centrum Kultury Zamek), w Ogólnopolskim Ośrodku Sztuki dla Dzieci i Młodzieży, w Liceum Sióstr Urszulanek i w różnych szkołach podstawowych. Od 1992 była dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 34 na os. Bolesława Śmiałego. Przez kilka lat, jako Radiowa Sowa prowadziła audycję dla dzieci w Radiu Merkury Poznań.
W szkole podstawowej nr 34 w Poznaniu oddała całe swoje serce. Prowadziła oryginalne akcje popularyzujące czytelnictwo i rozwijające zainteresowanie książką, zachęcające dzieci i młodzież do samodzielnych prób twórczych. Dzięki niej osiedlowa podstawówka moloch stała się miejscem częstych odwiedzin wybitnych współczesnych pisarzy, których Emilia Waśniowska pozyskała dla realizacji zadania rozczytywania dzieci. Inicjowała liczne konkursy literackie, upowszechniała kulturę czytelniczą, jednocześnie kładąc duży nacisk na edukację estetyczną z jej inicjatywy zorganizowano ekspozycję Fiknijmy koziołka (kolekcja koziołków wykonanych przez artystów plastyków), prezentowaną następnie w całym kraju. Była autorką ponad stu tekstów piosenek śpiewanych przez zespoły dziecięce, zaś jej wiersze znajdują się w podręcznikach szkolnych, alamanachach, antologiach i czasopismach.
Zmarła po długiej i i ciężkiej chorobie. Pochowano ją na cmentarzu przy ul. Lutyckiej.
Bibliografia poetki jest bardzo bogata m.in. Beskidzkie obrazki, Kiedy słychać ptaki, Oswajam strach, Pokochać Babę Jagę, Wesołe miasteczko, Nie obrażam się na Boga, Imię to nie fraszka, Pamiątki Babuni.

JÓZEF RATAJCZAK. Poeta, prozaik i eseista, autor wielu utworów literackich dla dzieci i młodzieży. Studiował na Uniwersytecie Warszawskim oraz na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W 1982 roku otrzymał doktorat na Uniwersytecie Jagiellońskim. Należał do założycieli grupy „Wierzbak” (1956).
Pracował jako kierownik artystyczny klubu „Od Nowa” (1958 – 1962), kierownik literacki Teatru „Marcinek” i Teatru Polskiego oraz redaktor radio i telewizji polskiej.
Współpracował z wieloma pismami „Nurt”, „Arkusz”, „Teatr” oraz „Gazeta Wyborcza” i inne.
Dorobek literacki poety jest bardzo obfity. Twórczość Józefa Ratajczaka była wielokrotnie wyróżniana i nagradzana.
Otrzymał m.in.: Nagrodę Młodych Miasta Poznania (1960), Nagrodę im. S. Piętaka (1971), Nagrodę im. J. Kasprowicza (1976), Nagrodę im. W. Reymonta (1985).

plakat_otwarte_ksiegarnie

spotkanie w ramach cyklu: Otwarte Księgarnie. Szlakiem poznańskich księgarni

Organizator: Stowarzyszenie Antropologów Kultury Etnosfera
Partnerzy: Skład Kulturalny, Zemsta, Bookowski Księgarnia w Zamku, Księgarnia Wilda, Antykwariat im. J.K. Żupańskiego w Poznaniu.
Projekt realizowany w ramach Centrum Warte Poznania.