Psy ras drobnych. Spotkanie autorskie z Olgą Hund

W ramach festiawalu „Endemity”, odbędzie się spotkanie z Olgą Hund, autorką mocnego debiutu „Psy ras drobnych”, będącego kobiecym świadectwem funkcjonowania w zamkniętej przestrzeni szpitalnej. Szpital psychiatryczny w jej ujęciu to antyarka na której znajdujący się ludzie są przygnębieni i zbędni.

Spotkanie poprowadzi Antonina Tosiek.

19 grudnia niedziela
godzina 18:30
miejsce: Skład Kulturalny ul. Szamarzewskiego 4

Olga Hund – pisarka i tłumaczka. Autorka książek: „Psy ras drobnych” i „Łyski liczą do trzech”. Za tę
pierwszą pozycję otrzymała Nagrodę Literacką im. Witolda Gombrowicza i Nagrodę im. Josepha Conrada
oraz nominację do Nagrody Literackiej Gdynia.

Antonina Tosiek – krytyczka literacka i teatralna. Badaczka XX-wiecznej diarystyki ludowej. Laureatka
Studenckiego Nobla w kategorii Literatura i Dziennikarstwo. Autorka debiutanckiej książki poetyckiej
„storyrelling” (Biuro Literackie, 2021). Doktorantka w Szkole Doktorskiej UAM. Wiersze oraz teksty krytyczne
o literaturze i teatrze publikowała m.in. w „Piśmie”, „Przekroju”, „Dwutygodniku” i „Małym Formacie”.

#poznanwspiera
Wydarzenie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.