Tajemnice oceanów

Na 8 czerwca szykujemy kolejne warsztaty! Z okazji Światowego Dnia Oceanów tematem warsztatów będą… MORZA I OCEANY!

Podczas zajęć dzieci dowiedzą się co nieco na temat oceanicznej fauny i flory a także wykonają prace plastyczne.
Tradycyjnie, warsztaty odbędą się dwukrotnie, dla dzieci od 2 do 4 lat o godzinie 10-tej, a dla dzieci starszych (od 5 lat) o 12-tej.

WOD

Informacje dla rodziców – cele warsztatów:
- rozwijanie spostrzegawczości i koncentracji
- tworzenie sytuacji doskonalących umiejętność skupiania uwagi
- dostrzeganie i opisywanie relacji między przedmiotami i zjawiskami
- doskonalenie wiedzy na temat fauny i flory mórz i oceanów
- kształtowanie postawy twórczej przez samodzielną pracę,
- rozwijanie umiejętności pracy w zespole,
- wywołanie radosnego nastroju sprzyjającego dobrej zabawie

wiek: od 2 lat
data: 08.06.2013
dzień: sobota
godz: 10:00 (grupa wiekowa od 2 do 4 lat)
godz: 12:00 (grupa wiekowa od 5 lat)
miejsce: Skład Kulturalny w Galerii MM
koszt: 12 zł
prosimy o zapisy pod nr telefonu: 500 683 092
oraz na adres mejlowy: skladkulturalny@gmail.com

ilość miejsc ograniczona