Wiosenne warsztaty na zdjęciach

22 marca powitaliśmy wiosnę warsztatami dla dzieci.