Zdjęcia z warsztatów Oto kot

Zdjęcia z warsztatów Oto kot (15 lutego 2014).