Zdjęcia ze spotkania z Panem Czachorowskim

Oto krótka fotorelacja ze spotkania z Panem Rafałem Czachorowskim – poetą, prozaikiem i animatorem kultury, redaktorem i wydawcą oraz prezesem fundacji Duży Format, które odbyło się 13 stycznia 2016. Spotkanie zainaugurowało nowy cykl wydarzeń w Składzie Kulturalnym – Poezja naStanie.

Poezja naStanie pomyślana jest jako cykl spotkań z twórcami w księgarni Skład Kulturalny Jeżyce. Dzięki nim chcemy przybliżyć poznańskiej publiczności twórców różnych temperamentów i taktyk pisarskich, przymykając oko na sztywne klasyfikacje gatunkowe. W projekcie tym chodzi o stworzenie atmosfery sprzyjającej twórczemu myśleniu, pobudzenie ciekawości literatury (naj)piękn(iejsz)ej – nawet, jeśli niełatwej – i podejmowanie prób rozumienia poezji jako niezbywalnego elementu codzienności.
To, że ona „nastanie” nie jest ani bałwochwalczą prognozą, ani wizją apokaliptyczną; w Składzie Kulturalnym poezja jest na stanie, co znaczy, że pozostaje do naszej – tak, nas wszystkich! – dyspozycji. Będziemy podawać jej rękę i brać się z nią za bary; właśnie po to, by rzeczywiście była, skoro podobno jest.