Zdjęcia ze spotkania z prof. Kosmanem

18 grudnia 2013 odbyło się u nas spotkanie z prof. Marcelim Kosmanem, autorem książki Ojczyzna się odradza. Zwycięskie powstanie nad Wartą .